Rambler's Top100


[+] [?] | ГђВїГ‘€Ð¸Ð¼ÐµÑ€: памятник Алиеву РІ РњРѕСЃРєРІРµ 
искать Г‘‚олько Г­Г  Г±Г Г©ГІГҐ «РҐСЂРµС‰Р°С‚РёРє»

Ваша персональная

Для доступа необходимо включить JavaScript и Cookie
 

Èñòî÷íèêè: Хрещатик

îáíîâëåíî 22.01.18 17:01 ГЊГ±ГЄ. îáíîâèòü


21.01.18


21.01.18 17:51 | Хрещатик

Військові нав’язали моду на годинники?

Сьогодні нам здається доволі звичайним бачити годинники на руках у людей, проте ще століття тому це викликало здивування. Перша Світова війна, що розпочалася у 1914 році та закінчилася у 1918, не тільки завдала значних збитків усьому людству, але й принесла з поля бою багато нового.

26.12.17


26.12.17 15:00 | Хрещатик

Массаж во время беременности: да или нет?

Хорошее самочувствие будущей мамы – залог крепкого Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ новорожденного.Поэтому РІ этот период очень важно прислушиваться Рє своему организму Рё стараться уделять должное внимание пешим прогулкам РЅР° свежем РІРѕР·РґСѓС…Рµ Рё сбалансированному полноценному питанию, Р° родственникам Рё близким – создавать для молодой ...
 

  ðàñøèðåííûé ïîèñê© 2004-2010 Г‡ГЂГЋ «ГЏГ®ГЁГ±ГЄГ®ГўГ»ГҐ ГІГҐГµГ­Г®Г«Г®ГЈГЁГЁ»

ГЋ ïðîåêòå | Ðåêëàìà Г­Г  ñàéòå | Ïàðòíåðñêîå ГЇГ°ГҐГ¤Г«Г®Г¦ГҐГ­ГЁГҐ | Íîâîñòíàÿ îáìåííàÿ Г±ГҐГІГј 
Ïîìîùü - ГЄГ ГЄ ГЁГ±ГЄГ ГІГј | Ïîèñê äëÿ Âàøåãî ñàéòà | Îáðàòíàÿ ñâÿçü | Óñëîâèÿ ГЁГ±ГЇГ®Г«ГјГ§Г®ГўГ Г­ГЁГї

Äåâàéñèê: Г­Г®ГўГ»Г© ГЇГ®ГЁГ±ГЄГ®ГўГЁГЄ ГЇГ® ГЈГ Г¤Г¦ГҐГІГ Г¬


2018


I

22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

2017


XII

31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1